شبیب جویجری پا به عرصه انتخابات یازدهمین مجلس دوره نهاد

ایشان پیش از این نماینده حوزه انتخابیه اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده ‌است. و پس از اتمام وظیفه در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشورهای سودان و اریتره ، هم اکنون مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات مجلس شورای اسلامی می باشد.