در این مراسم که آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری زعیم حوزه علمیه های خوزستان ،فیصل السهیل سرکنسول جمهوری عراق در اهواز، آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیزحضور داشتند یاد و خاطره بزرگ خاندان عشیره بنی تمیم در عراق گرامی داشته شد.

این مراسم به دعوت منصور پوریا{شیخ عادل تمیمی }رییس شورای تامین کنندگان دام کشور برگزار شد.
شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه به مرحوم خمیس محمدباقر سهیل التمیمی یاد آن تازه سفر کرده را گرامی داشتند.