نادیا بنی اسد پدیده انتخابات دشت آزادگان

نادیا بنی اسد جوانترین داوطلب انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اسلامی از حوزه انتخابیه شهرستان دشت آزادگان و هویزه با کوله باری از تجربه و علم وارد کارزار انتخابات شد.

هیئت اجرایی شهرستان دشت آزادگان صلاحیت وی را تایید و اعلام کرد.