نشست هم انديشى دكتر اکبر ياورى زهیری با مردم محترم صخيريه

دكتر اکبر ياوری زهیری در نشست صمیمی و هم اندیشی با مردم خونگرم و محترم صخیریه به بیان نقاط قوت و ضعف موجود اشاره کرد.
مردم صخیریه نیز در این نشست ضمن ابراز همراهی و حمایت از دکتر یاوری زهیری جوانترین کاندیدای اهواز اعلام کردند؛ از هم اکنون چشمان ما به انتظار عملكرد اينده شما در مجلس دوخته شده است.

مردم شريف اهواز در بغرنج ترين سالهای خود قرار دارند و ضعف در عملكرد نماينده های سابق باعث ايجاد بدبينی عمومی نسبت به متوليان امر شده است.

مردم صخیریه ادامه دادند؛
وضع اسفناك مردم خوزستان و حمايت مسوالان ارشد از مديران ضعيف استانی و عدم توجه به نيروی كارامد و با استعداد جوان در پستهای مديريتی يكي از هزاران خواسته اين مردم زجر كشيده است..

ايا انصاف است اين ملتي كه دروازه تشيع علوي است در جاي جاي خاك مقدسش كه هزاران شهيد را در خود اراميده است، پس ابهاي شهري آن دا فراگيرد؟

دکتر اکبر یاوری زهیری در این نشست هم اندیشی با مردم‌صخیریه ضمن تایید نقطه نظرات آنها، از برگزار کننده کان این نشست که با خلوص نیت همراه بوده تشکر و قدر دانی نمود.