جلسه هم اندیشی و مشورتی نادیا بنی اسد دواطلب جوان و پدیده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه دشت آزادگان و حویزه با جوانان و بزرگان روستای ابو حمیزه.
در این جلسه برنامه و اهداف خانم بنی اسد و نیز مشکلات مردم این روستا پرداخته شد.
وی انگیزه حضورش در عرصه انتخابات مجلس را دفاع از حقوق مردم غیرتمند و شریف سرزمین خود خواند و اظهار داشت: نجابت و غرور مردمان سرزمینم به حدی است که علی رغم رشادت ها و دلاورمردی هایی که در اعصار خطیر کشور عزیزمان ایران به ویژه دوران ۸ سال دفاع مقدس و تحرکات منطقه ای و مرزی دشمنان در طول سالیان سال در این منطقه حساس داشته اند لیکن در حق طلبی همواره در انتهای صف درخواست های خودشان بوده اند و پاداش این جهاد بزرگی را که در آن سهیم بودند را فقط از خداوند متعال طلب کرده اند و این موضوع انگیزه حضورم را در این آزمون سنگین تر کرده است به گونه ای که قصد دارم اگر با لطف پروردگار متعال در این آزمون عهده دار حقوق این مردم شریف شوم؛ تا پای جان از عزت و شرفشان دفاع کنم و برای رفع کامل هر یک از مشکلات و معضلات حاکم در این سرزمین مجاهدانه تلاش کنم.