بازدید نادیا بنی اسد از مناطق مختلف شهرستان دشت آزادگان بهمراه کارشناسان امور اجتماعی

دکتر نادیا بنی اسد مددکار اجتماعی برای بررسی وضعیت خدماتی و معیشتی شهروندان و روستاییان سوسنگرد بازدید یک روزه از مناطق مختلف بهمراه کارشناسان امور اجتماعی این شهرستان به عمل آورد.

خانم بنی اسد که خود فرزند آب و خاک خورده این شهرستان محروم می باشد و در کنار مردم غیورش زندگی می کرده فرزند شهید رحیم فرزند خزام بنی اسد از مردان با شرف و غزور دیارمان می باشد.

وی که از درد مردم شهید پرور دشت آزادگان با خبر است، با کمک جوانان دشت آزادگان از بیشتر نقاط شهر از جمله ایستگاه بزرگ فاضلاب
، پارک شهر ورودی جاده سبهانیه تا انتهای جلیزی که فاقد آسفالت وروشنایی وامنیت بوده، پل سبهانیه، لایروبی کرخه، زباله های جلیعه وجاده هوفل تا انتها، کوی ابو جلال و ابوذر، پروژه نیمه تمام مسکن مهر بازدید به عمل آورد و به درخواست و درد دل مردم ساکنان این مناطق نشست.