نادیا بنی اسد
راه نجات دشت آزادگان و حویزه اتکاء به جوانان فرهیخته، نواندیش و کارآمد بومی است

نادیا بنی اسد در جمع جوانان فرهیخته دشت آزادگان و حویزه با اشاره به اینکه باید به جای فردگرایی و باندبازی، گفتمان کارآمدی را فرهنگ سازی کرد، گفت: راه نجات دشت ازادگان و حویزه، جوانان کارآمد، نواندیش و شجاع هستند که با بینش و اندیشه نوین ، مشکلات و دغدغه‌های شهر را پیگیری کنند.

وی عنوان کرد:وجود جوانان غیور و کارآمد و تحصیلکرده در دشت آزادگان و حویزه یک فرصت بالقوه برای این منطقه است که می توان با سپردن امور مدیریتی و تصمیم گیری، توان بالقوه آنها را بالفعل نمود و بحران های عمرانی و معیشتی را از این شهرستان ها زدود.