حضور دكتر ياورى زهيرى همراه با خانواده خود
در بين خروش ميليونى مردم و اقوام باغيرت وقدرشناس خوزستان در مراسم استقبال از پيكر شهيد سرافراز سپهبد حاج قاسم سليمانى

امروز اهوازیها بی سابقه ترين تجمع خود را تجربه و برگزار كردند

مردم اهواز و خوزستان باشکوه ترین استقبال را برای سردار دلها برگزار کردند تا همه بدانند این ملت هیچ گاه “خادمان” و “مجاهدان” واقعى را فراموش نخواهند کرد

حضور میلیونی مردم اهواز
در استقبال از پیکر مطهر سردار سلیمانی دو پیام برای دوستان و دشمنان انقلاب داشت .
مسئولین همه بخش های حاکمیت باید خود را وامدار این ملت بدانند و در خدمت به آن کوتاهی نکنند و آنگونه که شهید سلیمانی گفت : خدمت به مردم خوزستان عبادت است و یک پیام صریح نیز برای استکبار جهانی و آمریکا داشت که آنان بدانند با شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس خون تازه ای در رگ های این ملت جاری شد و باید در انتظار ضربه های سخت باشند .

امروز اهواز همه سلیمانی شد و یکصدا شعار انتقام و خونخواهی سر داد .
آفرین و درود خدا بر همه مردم اهواز و ساکنان خطه قهرمان پرور خوزستان باد که اینگونه وفاداری خود را به ارزش های والای انقلاب اسلامی در مقابل دیدگان دوستان و دشمنان به نمایش گذاشتند و با شهیدان تجدید پیمان و با ولایت بیعتی دوباره داشته اند