در تکاپوی کسب صلاحیت در دقیقه ۹۰
رد صلاحیت های خوزستان چه کسانی هستند؟

براساس اطلاعات رسیده به؛ گویا ۷ نفر از نمایندگان فعلی که دو نفر از آنها نمایندگان فعلی اهواز می باشند، توسط هیئت نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده اند.

بر اساس اخبار واصله؛ گویا برخی چهره های سرشناس مطرح و سیاسی از دو طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در اهواز نیز توسط هیئت نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شده اند.

گفتنی است؛ براساس قانون انتخابات، در پایان وقت اداری امروز ۲۱ دیماه نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها از سوی هیئت نظارت بر انتخابات توسط فرمانداری های اعلام خواهد شد‌.

از این رو چهره های سرشناس به ویژه اهواز تمام سعی خود را برای گرفتن صلاحیت خود از سوی هیئت نظارت بر انتخابات تا قبل از پایان وقت اداری امروز به کار گرفته اند تا شاید نام آنها از لیست رد صلاحیت ها خارج شود و به کارزار انتخابات بپیوندند.