شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی موفق به دریافت نشان برتر تعالی منابع انسانی شد
شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی در دانشگاه تهران در فرایند ارزیابی استاندارد مدیریت منابع انسانی به مقام سوم دست یافت.

به گزارش نیشکرنیوز، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی با حضور جمع کثیری از مدیران و استادان حوزه مدیریت منابع انسانی کشور برگزار شد و به برترین شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی در فرایند ارزیابی استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی، جوایزی اهدا شد.

بر این اساس، شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی در ارزیابی فرایندهای منابع انسانی در حوزه های کارگزینی، امور رفاهی، خدمات اداری و پشتیبانی، آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی، ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان از سوی ارزیابان دانشگاه تهران مورد ارزیابی قرار گرفت و با دریافت تندیس برنزین ۳c به مقام سوم دست یافت. این شرکت در سال گذشته نیز با دریافت جایزه سطح D1 در جایگاه پنجم قرار گرفت.

گفتنی است چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی در تاریخ ۱۷ و ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ در دانشگاه تهران برگزار شد.