مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خبر داد: برداشت ۸۵۴ هزار تن نیشکر در کشت و صنعت های توسعه نیشکر / بیش از ۲۷ درصد از مزارع نیشکر برداشت شد
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اظهار داشت: در فصل جاری برداشت نیشکر، تاکنون بیش از ۲۷ درصد از مزارع کشت و صنعت های هفتگانه توسعه نیشکر برداشت شده است.

به گزارش نیشکرنیوز، دکتر عبدعلی ناصری یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸ در بازدید از کشت و صنعت های دعبل خزاعی، سلمان فارسی و حکیم فارابی، با بیان این مطلب گفت: پس از ایجاد وقفه ای کوتاه در عملیات برداشت نیشکر به دلیل بارندگی، برداشت نیشکر در مزارع کشت و صنعت های هفتگانه توسعه نیشکر دوباره آغاز شد.

وی با اشاره به میزان برداشت نیشکر ادامه داد: از سطح زیر کشت ۴۷ هزار و ۹۵۹ هکتار تاکنون ۸۵۴ هزار تن نیشکر برداشت و جهت استحصال شکر روانه کارخانه ها شده است.

دکتر ناصری در ادامه بیان داشت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳.۵ تا ۴ میلیون تن نیشکر از این مزارع برداشت شود که از این میزان برداشت، بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن شکر تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با بیان اینکه عملیات برداشت نیشکر هر ساله از اواخر مهرماه آغاز و تا فروردین ماه سال آینده ادامه می یابد، گفت: این عملیات بزرگترین عملیات متمرکز برداشت در بخش کشاورزی کشور است که ۱۰۰ درصد به شکل مکانیزه و با هاروستر( دستگاه برداشت نیشکر) انجام می‌شود .