معدن‌داران خوزستان یک ماه فرصت دارند تا به تعهدات خود عمل کنند در غیر این صورت از آنها سلب صلاحیت و معدن به دیگری واگذار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان امیر حسین نظری رییس این سازمان روز دوشنبه در هشتمین نشست شورای معادن خوزستان بیان کرد: برای کمک به معدن‌داران و حمایت از این صنعت به معدن‌دارانی که عملکرد مناسبی ندارند و یا بدهی دارند یک ماه فرصت داده می شود که در صورت بهبود شرایط کسب و کار، سلب صلاحیت نخواهند شد.

وی گفت: پس از اخطار لازم به بهره‌برداران معادن در عمل به تعهدات، موضوع در شورای معادن مطرح و برای آخرین بار به معدنکاران یک ماه مهلت برای اجرای تعهدات داده شده که در صورت انجام نشدن تعهدات، معدن در فهرست مزایده قرار گرفته و از معدنکار سلب
صلاحیت می‌شود.

رییس سازمان صمت خوزستان ادامه داد: رکود در پروژه های عمرانی بر فعالیت و میزان درآمد معدن‌کاران تاثیر دارد و در کنار این موضوع باید افرادی وارد این کار شوند که با حرفه معدن داری و بازار آن آشنایی کامل داشته باشند تا در آینده کاری خود دچار ضرر و زیان نشوند.

دکترنظری ادامه داد: در صورتی که معادن توسعه یابند میزان سودآوری معادن افزایش خواهد یافت و در صورتی که معدن توسعه پیدا نکند و در فضای کوچکی فعالیت معدنی انجام شود توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وی بیان کرد: برخی افراد به نام معدن به دنبال کسب و کار دیگر هستند؛ این افراد نیز به صنعت معدن کاری ضرر و زیان وارد می‌کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی معادن خوزستان نیز در این نشست گفت: در تمامی استان‌ها خانه معدن وجود دارد اما متاسفانه در خوزستان چنین تشکیلاتی تاکنون وجود نداشته است.
عبدالرضا حرمتی با بیان اینکه خانه معدن جایگاه قانونی دارد و در آیین نامه اجرایی نیز به آن اشاره شده افزود: خانه معدن برای بررسی و شناسایی مشکلات در بخش معدن و معدن‌داران تشکیل شده است و اگر در استان راه اندازی شود می توان از این ظرفیت برای حل بسیاری از مشکلات در این بخش استفاده کرد.
وی بیان کرد:مقرر شده که ماه آینده انتخابات خانه معدن در خوزستان انجام شود؛، در این خانه کمیته‌های کارشناسی برای حل مشکلات معادن استان فعالیت خواهند کرد.

دکترحرمتی ادامه داد: مصالح تمام کارهای عمرانی از معادن و توسط معدن‌دارن تهیه میشود؛ اگر شرایط برای کار آنها و نظارت بر معادن بهتر شود مصالحی که تهیه می شود با کیفیت بسیار بهتری تولید می‌شود.
در این نشست مشکل کارخانه سیمان کارون در خصوص بدهی آن در بخش حقوق دولتی معادن بررسی شد و مصوب شد که بدهی این کارخانه در سه قسط پرداخت شود.کارخانه سیمان کارون یکی از کارخانه های مهم سیمان خوزستان با ۵۶۰ کارگر است.