پیشرفت ۷۰ درصدی احداث ترمینال جدید فرودگاه آبادان
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با همراهی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و معاون فنی و امورزیربنایی این سازمان، از اقدامات صورت گرفته و پروژه های در حال انجام فرودگاه آبادان، بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ در این بازدید از روند پیشرفت پروژه ترمینال جدید و همچنین تسطیح، زیرسازی جاده دسترسی به آن، مراحل پایانی تاسیسات ترمینال از جمله استقرار تجهیزات، پارتیشن بندی و بهسازی کامل ترمینال قدیم دیدن کرد.

در جریان این بازدید مقرر شد پروژه ترمینال جدید با مساحت هفت هزار و ۲۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال با تعهداتی که وزارت راه و شهرسازی دارد، سوم خرداد سال آتی به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گیرد.

گفتنی است، پروژه احداث ترمینال جدید با پیشرفت ۷۰ درصدی همچنان در حال انجام است.