آگهی مناقصه شرکت سهامی عام قند بیستون

به استحضار میرساند شرکت سهامی عام قند بیستون در نظر دارد،حمل چغندر قند تولیدی کشاورزان محترم شهرستان های شوش، اندیمشک و دزفول را از طریق برگزاری مناقصه محدود به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا ضمن دعوت از شرکت های حمل و نقل مورد اعتماد و واجد شرایط جهت شرکت در این مناقصه، اعلام می گردد که مهلت دریافت اسناد مناقصه و تکمیل و تحویل آن به واحد بازرگانی کارخانه از تاریخ ۹۸/۱۲/۳ لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۲/۱۱ به استثنای پنج شنبه ها می باشد.

آدرس:
بیستون سی کیلومتری کرمانشاه کارخانه قند بیستون واحد اداری مدیر بازرگانی
کد پستی
۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

تلفن
۰۸۳۴۵۸۸۲۱۲۲
فاکس
۰۸۳۴۵۸۸۲۲۲۴

کارخانه قند بیستون، واحد اداری، مدیریت بازرگانی