فروش «فخوز» ۲۶ درصد رشد داشت شرکت فولاد خوزستان توانست در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ حدود چهار هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی در بازارهای داخلی و صادراتی فروش داشته باشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی، شرکت فولاد خوزستان بهار بسیار پرباری را هم در زمینه تولید و هم در زمینه فروش پشت سر گذاشت؛ به طوری که رکوردهای تولید و فروش جدیدی برای این شرکت رقم خود. این روند از فروردین ماه آغاز شده و در خرداد ماه سال جاری به اوج خود رسید. فولاد خوزستان به تولید محصولاتی همچون کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، بیلت و بلوم فولادی و اسلب می‌پردازد، البته کنسانتره این شرکت توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد (سیمیدکو) تولید می‌شد که اخیرا گندله نیز به تولیدات آن شرکت افزوده شده است.

نمودار ۱ نشان می‌دهد که فولاد خوزستان در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ توانسته ۶۳۶ هزار ۹۶۲ تن بلوم و بیلت، ۳۸۷ هزار و ۲۳۲ تن اسلب و یک میلیون و ۶۱۳ هزار و ۸۷۶ تن گندله تولید کند. مجموع تولید محصولات فولادی فخوز در سه ماه نخست سال جاری برای نخستین بار از یک میلیون تن فراتر رفته و به یک میلیون و ۲۴ هزار و ۱۹۴ تن رسیده است. در حالی که سال گذشته، فولاد خوزستان توانسته بود ۶۷۱ هزار و ۹۱۷ تن بلوم و بیلت، ۳۰۸ هزار و ۲۰۶ تن اسلب و یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۵۴۳ تن گندله تولید کند. مجموع تولید محصولات فولادی این شرکت در سه ماه نخست سال گذشته ۹۸۰ هزار و ۱۲۳ تن بود. به این ترتیب، تولید بلوم و بیلت فولاد خوزستان در سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش، اسلب ۲۵ درصد افزایش و گندله ۶ هزار تن کاهش داشته و مجموع تولیدات فولادی فخوز نیز با رشد ۴ درصدی مواجه بوده است.

نمودار ۲ حاکی از آن است که فولاد خوزستان در سه ماه نخست سال جاری توانست ۳۷۳ هزار و ۵۰۴ تن بیلت و بلوم، ۲۴۸ هزار و ۷۵۳ تن اسلب، ۲۳۷ هزار و ۵۴۰ تن گندله و ۲۱ تن ورق در بازار داخلی به فروش برساند. مجموع فروش داخلی فولاد خوزستان در بهار به ۸۹۸ هزار و ۸۱۸ تن رسید. در بخش صادرات نیز فخوز توانست ۲۱۱ تن بلوم و بیلت، ۶۰ هزار و ۵۷۷ تن اسلب و ۹۳۹ تن ورق در بازارهای جهانی بفروشد. مجموع فروش صادراتی فولاد خوزستان در بهار ۲۷۳ هزار و ۲۹۸ بود. با این حال، سال گذشته فولاد خوزستان توانسته بود در بازار داخلی ۲۶۸ هزار و ۲ تن بیلت و بلوم و ۱۷۷ هزار و ۷۶۳ تن اسلب با مجموع ۴۴۵ هزار و ۷۶۵ تن و در بازارهای بین‌المللی نیز ۴۰۸ هزار و ۶۲۳ تن بلوم و بیلت و ۱۴۰ هزار و ۶۸۴ تن اسلب با مجموع ۵۴۹ هزار و ۳۰۷ تن به فروش برساند. به این ترتیب، فروش بیلت، بلوم و اسلب فولاد خوزستان در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد یافته است. در مقابل، فروش صادراتی بیلت و بلوم فخوز در سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۸ درصد کاهش، اسلب ۵۶ درصد کاهش و فروش کلی صادراتی نیز ۵۰ درصد کاهش داشته است. در نمودار ۲ مجموع فروش داخلی و صادراتی لحاظ شده است.

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود فولاد خوزستان موفق به کسب درآمد ۱۷ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریالی از فروش داخلی بلوم و بیلت، ۱۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال از اسلب، دو هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال گندله با مجموع فروش ۳۳ هزار و ۱۹ میلیارد ریال شده است. با این حال، فخوز در سال گذشته توانسته بود ۱۰ هزار و ۷۴۸ میلیارد ریال از بلوم و بیلت و ۶ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال از اسلب و مجموع ۱۷ هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال درآمد کسب کند. به این ترتیب، فروش داخلی این شرکت طی سه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش بلوم و بیلت ۶۴ درصد، اسلب ۸۲ درصد و مجموع فروش نیز ۸۷ درصد رشد داشته‌اند. لازم به ذکر است که این شرکت در سال گذشته فروش گندله نداشت. در بخش صادرات فولاد خوزستان در سه ماهه نخست سال جاری توانست برای بلوم و بیلت ۱۱ هزار و ۵۹۱ میلیارد ریال، اسلب سه هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال و ورق فولادی ۵۶ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال درآمد کسب کرد. مجموع درآمد خوزستان از صادرات طی بهار سال جاری ۱۵ هزار و ۷۵ میلیارد ریال بود. در حالی که سال گذشته این شرکت موفق به کسب درآمد ۱۵ هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال از صادرات بلوم و بیلت، پنج هزار و هفت میلیارد ریال از صادرات اسلب با مجموع ۲۰ هزار و ۳۹۳ میلیارد ریال شده بود. به این ترتیب در صادرات، فولاد خوزستان در بیلت و بلوم ۲۸ درصد، اسلب ۳۱ درصد و مجموع ۲۶ درصد کاهش درآمد داشت، البته فولاد خوزستان در بهار سال گذشته صادرات ورق انجام نداده بود و در سال جاری این مهم انجام شد. در نمودار ۳ مجموع درآمد داخلی و صادراتی لحاظ شده است.

شرکت فولاد خوزستان در سه ماه نخست سال جاری موفق به کسب درآمد ۴۸ هزار و ۹۵ میلیارد ریال شده بود که این میزان در مقایسه با بهار سال گذشته ۲۶ درصد رشد دارد. فخوز در سال قبل توانسته بود ۳۸ هزار و ۴۷ میلیارد ریال درآمد کسب کند.