مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در حال تلاش هستیم با همکاری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، پرونده شهر خلاق بر مبنای طراحی بر پایه آب در منطقه آزاد اروند تشکیل و در صورت دارا بودن شاخص‌های مربوطه، ثبت جهانی شود.
وی با بیان اینکه در حال تهیه طرح جامع گردشگری هستیم، افزود: به دلیل اینکه نقشه راه در حوزه گردشگری وجود نداشته است بناست تا با تهیه طرح جامع گردشگری بر اساس قابلیت‌ها و پتانسیل‌هایی که وجود دارد برنامه‌ ریزی‌های اجرایی و بودجه‌ای صورت پذیرد.
مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند توضیح داد: از همه گروه‌ها و نهادهای تخصصی و ذینفع همچون دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران و همچنین سایر بخش‌های تخصصی در این حوزه مشاوره خواهیم گرفت تا به موتور محرکه و مولد در حوزه گردشگری بر اساس نتایج طرح دست یابیم.
قنبری با تاکید بر اینکه موتور محرکه اروند می‌تواند بوم‌گردی و گردشگری روستایی باشد گفت: در حال تهیه پروژه‌ها و طرح هایی برای روستاهای منطقه هستیم که در این راه از افراد متخصص با سابقه و تحصیل کرده رشته گردشگری و سایر علوم مرتبط به منظور آموزش در روستاها کمک ‌گیریم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های آبی این منطقه بیان کرد: در منطقه آزاد اروند چند رودخانه اصلی داریم؛ رودخانه های اروند، کارون، بهمنشیر، اروندصغیر و همچنین کانال ژیان ظرفیت‌های آبی قابل برنامه‌ریزی در حوزه گردشگری آبی هستند.
مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، طراحی جغرافیایی منطقه را بر اساس آب برشمرد و گفت: زندگی مردم این منطقه بر پایه آب است و در حال تلاش هستیم با مشارکت یونسکو پرونده شهر خلاق آبی بر مبنای طراحی بر پایه آب در منطقه آزاد اروند ثبت جهانی شود؛ در حال حاضر رشت، شهر خلاق غذا و سنندج شهر خلاق موسیقی است.
محسن قنبری با بیان اینکه در رایزنی‌های صورت گرفته‌ با نماینده یونسکو در ایران که با استقبال وی انجام شده است، توضیح داد: اگر شاخص‌های این پرونده با شاخص‌های مورد نظر یونسکو همخوانی داشته باشد، ثبت جهانی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه این موضوع به برند جهانی شدن منطقه آزاد اروند کمک می‌کند و اتفاقات بسیار خوبی نیز در حوزه گردشگری تحقق خواهد یافت.
وی با اشاره به برنامه‌های بوم‌گردی این سازمان، اظهار کرد: در حال راه‌اندازی بوم‌گردی از طریق لنج ها هستیم تا از این طریق بین گردشگری و منطقه خور بکر «گوبان» در شهرستان آبادان که فلامینگوهای ایتالیایی نیز در آنجا هستند، پیوند بزنیم.
مدیر توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه سخنان خود بر جایگاه ویژه مناطق آزاد تاکید کرد و گفت: با اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منطقه آزاد اروند تفویض اختیار کرده است ولی در جلساتی که با مدیران کل استان‌ها در وزارتخانه برگزار می‌شود، مناطق آزاد دعوت نمی‌شوند و به جایگاه مهم آنها توجه نمی‌شود.
قنبری تصریح کرد: ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکنون به صورت کامل زیر نظر مدیریت توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند فعالیت نمی‌کنند و چنانچه به این حوزه ملحق شوند یک مجموعه متمرکز بر پایه اجرای وظایف کامل طبق یک نقشه راه مشخص خواهیم رسید.