موسوی در جلسه هم اندیشی با بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد گفت: همجواری استان خوزستان با کشور عراق این فرصت را بوجود آورده است تا با ظرفیت‌های موجود در استان خوزستان گام‌های محکمی در توسعه روابط اقتصادی و افزایش میزان صادرات برداریم.
وی افزود: با کمک هایی که از طریق بسته حمایت از توسعه صادرات بخصوص در بخش های مربوط به زیرساخت های صادراتی استان خوزستان تعلق می گیرد در آینده می توان از پروژه هایی که در این زمینه توسط بخش خصوصی فعال هستند حمایت کرد.
سید مصطفی موسوی نائب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر هم در این نشست خواستار رفع دوگانگی مدیریتی در مرز شلمچه شد و گفت: بزرگ‌ترین عامل اصلی در راه توسعه صادرات به عراق همین دوگانگی و قوانین سخت در مرز شلمچه برای فعالان اقتصادی است.