رکورد برداشت نیشکر از سطح مزارع شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با موفقیت آمیز زده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با اعلام پایان کشت برداشت در سطح مزارع نیشکر این واحد اعلام کرد: برداشت موفقیت‌آمیز نیشکر از مزارع سرسبز سلمان فارسی در سطح……..هکتار و به میزان…… تن به پایان رسید.

امین نصیریان با تاکید بر اینکه، میزان برداشت نیشکر سال زراعی امسال از مزارع سلمان‌فارسی نسبت به سال زراعی گذشته با افزایش مناسبی مواجه شد افزود: برداشت نیشکر از مزارع این واحد نسبت به پیش‌بینی‌های صورت گرفته پیشی گرفت و سال زراعی و برداشت موفقیت آمیز را در پی داشتیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه علیرغم تاثیرات سوء ناشی از سیلاب سنگین بهار سال گذشته که به مزارع نیشکر وارد ساخت و نیز وجود ویروس هم گیر کرونا همزمان با سراسر جهان، افزود: این در حالی است که خوشبختانه با تلاش مضاعف و همت دلسوزانه پرسنل بخش های مختلف سلمان فارسی، رکورد برداشت نیشکر در این مجموعه زده شد.

وی در ادامه افزود: شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی نسبت به دیگر واحدهای نیشکری استان فصل برداشت را زودتر از موعد به پایان رساند.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت سلمان؛ تحقق دستاوردکسب شده برای تولید و برداشت این محصول استراتژیکی صنعت کشاورزی را حاصل تلاش و همت پرسنل این شرکت و نیز تجلی، اراده و عینیت بخشیدن دکتر ناصری مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان نسبت به ظرفیت های بزرگ صنعت نیشکری در استان عنوان کرد.

نصیریان در ادامه با قدردانی و تجلیل از تمامی پرسنل ستادی پشتیبانی تولیدی کشاورزی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی افزود: حمایت های دکتر ناصری مدیر عامل توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان و مجموعه مدیریتی وی در جهت اتخاذ تدابیر مدیریتی به منظور افزایش روند تولید صنعت نیشکر و صنایع جانبی آن و تلاش در جهت رسیدن به نقطه خودکفایی، قابل تقدیر و تجلیل می باشد.

گفتنی است ۴۰% شکر مورد نیاز کشور در خوزستان توسط واحد های هفتگانه نیشکر از جمله شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی تهیه و تامین می شود.