صبح امروز، با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان، کاشت ۲۰۰ پاجوش نخل در مساحتی بالغ بر ۱/۵ میلیون هکتار از اراضی کشت و صنعت سلمان فارسی شروع شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی؛ صبح امروز به مناسبت هفته درختکاری مراسم کاشت ۲۰۰ پاجوش نخل با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان و مدیران واحدهای هفتگانه نیشکر و نیز حجت السلام فرحانی پیش نماز مسجد کشت و صنعت سلمان فارسی؛ در فضای سبز این شرکت برگزار شد.

در این مراسم؛ دکتر ناصری مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان، ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه مدیریتی کشت و صنعت سلمان فارسی که اقدام به افزایش سرانه فضای سبز با کاشت درخت نخل نمودند؛ افزود: اقدامات کشت و صنعت سلمان فارسی در جهت توسعه سرانه فضای سبز و نیز رکورد زنی در برداشت محصول نیشکر قابل قبول و تقدیر می باشد.

مدیر عامل شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی نیز ضمن خیر مقدم از تمامی مدعوین در مراسم به ویژه مدیر عامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان؛ به اهمیت توسعه سرانه فضای سبز اشاره کرد
و افزود: طی برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای توسعه سرانه فضای سبز، ادامه کاشت ۲ هزار نفر نخل طی سالهای آتی در کشت و صنعت سلمان فارسی ترسیم شده است.

امین نصیریان افزود: با کاشت این تعداد نفر نخل، در تغییر چهره فضای سبز محوطه کشت و صنعت سلمان فارسی تاثیرات مطلوبی را در پی خواهد داشت و به زیبایی آن خواهد افزود.

گفتنی است؛ در دو ماه گذشته بیش از ۸ هزار اصله نهال اکالیپتوس در اراضی کشت و صنعت سلمان فارسی توسط این واحد صنعتی کاشته شد.