عصر امروز و در سومین روز از سال جدید ابراهیم نوشادی شهردار منتخب با برخی فعالان فرهنگی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش سایت شهرداری دراین نشست شهردار اهواز ضمن دریافت نقطه نظرات فرهنگی فعالان عنوان کرد: باید از ظرفیت فعالین فرهنگی در آموزش شهروندی و آگاهی‌بخشی نسبت به مسایل فرهنگی استفاده گردد.

وی تاکید کرد: در خصوص استعلام بناها و محوطه های تاریخی از شهرداری های مناطق یک، دو و هفت اقدام شود و هنگام مرمت خانه ها دربافتهای تاریخی این کار صورت پذیرد تا اتفاقاتی همچون حادثه تخریب خانه زنده یاد احمد محمود اتفاق نیفتد.

برپایه این گزارش در این نشست در مورد آموزش های فرهنگی در حوزه ی کودکان به عنوان شهروندان آینده بحث و تبادل نظرشد و حاضران پیرامون فضاسازی بناهای شهری و میادین نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند.