یونس اسفندیاری
مسیرمردم:معمولا در بیشتر کشورهای جهان به علت اهمیت ویژه نسل جوان، روزی را بنام روز جوان نام گذاری کرده اند، در ایران نیز این روز مصادف است با ولادت حضرت علی اکبر«ع»، کسی که شجاعت اخلاق نیک و حسن جمال از بارزترین ویژگی های شخصیتی او بود و ایشان را اشبه الناس به رسول اکرم(ص) می‌دانستند.
نظام مقدس جمهوری اسلامی در ۴ دهه گذشته با تکیه بر جوانان موفق به پیروزی های گسترده ای در زمینه های مختلف شد و توجه به نسل جوان و سپردن سکان کشتی انقلاب به آنان ،  موضوعی ست که بطور مستمر از منویات مقام معظم رهبری استخراج شد و ایشان بارها اذعان داشتند  که جوانان در کشور باید در همه ی صحنه ها پیشرو باشند و هر جا به نسل جوان اعتماد کردیم و حداقل امکانات را در اختیارش گذاشتیم، پیش رفتیم.
به سخن دیگر، ایران اسلامی در مقطعی از زمان قرار دارد که نیروی جوان کمی و کیفی فراوانی در اختیار دارد و در بیشتر تحولات پیرامون می توان حضور یک یا چند جوان مبتکر و خلاق را مشاهده کرد
بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، در دورانی که بیشتر جمعیتشان جوان بوده، رشد کرده اند و اکنون در دوره میانسالی، محصول آن روزها را برداشت می کنند،  پس باید علاوه بر بعد جمعیتی، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جوانان مدنظر قرار گیرد، به طوری که امروز نقش و جایگاه جوانان در جوامع گوناگون و اعتماد به این نسل، نشان از توسعه یافتگی یا عدم توسعه کشورها دارد.
علی رغم اینکه جوانان کشور ما مکرر نشان داده اند برای پذیرش مسئولیتهای اجتماعی و سیاسی بیشترین شایستگی را دارند اما از طرف دولتمردان مورد توجه کافی قرار  نگرفته اند و یکی از عوامل اصلی و ریشه ای مشکلات فعلی مردم ناشی از همین مسئله است.
ولی با توجه به پشتیبانی رهبر انقلاب و تغییر شرایط کشور و لزوم میدان دادن به نسل جوان در همه ی عرصه ها،  امروز دولتمردان باید بدانند که فرصت ازمون و خطا نیست و اگر به دنبال تحقق شعار سال ۱۴۰۰ هستند می بایست مدیریت کشور را به جوانان بسپارند تا جهاد گونه مانند جوانان سالهای دفاع مقدس که خطر و جنگ نظامی را دفع کردند، جمهوری اسلامی ایران را در جنگ اقتصادی نیز به سرمنزل مقصود برسانند.
پشتیبانی ها و مانع زادیی ها از مسیر دشوار تولید در کشور، با فعالیتهای جهادگونه و انقلابی تحقق می یابد، که نتیجه ی آن در آغاز قرن جدید رفع معضلات معشیتی و افزایش رفاه ملت شریف و همیشه در صحنه ایران خواهد بود که این مهم ، خود موجب وحدت و انسجام ملی و تقویت نظام می گردد و به فضل خدا ایران اسلامی با پشتیبانی آحاد مردم مسائل و موانع تولید و اشتغال را یکی پس از دیگری از سد راه برمی دارد.