به گزارش راه بهارستان به نقل از سایت شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از سوی ابراهیم نوشادی، شهردار منتخب؛ فرزین حاتمی کاکش با حفظ سمت به عنوان سرپرست شهرداری منطقه ۳ اهواز منصوب شد.

در حکم آقای حاتمی آمده است:

به موجب این حکم شما را با حفظ سمت بعنوان سرپرست منطقه سه شهرداری اهواز منصوب می نمایم. امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از همه امکانات و ظرفیتها در انجام امور محوله و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این شهرام شاهین زاده این سمت را بعهده داشت.