معاون امور اجتماعی و شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اهواز گفت:

۲۱۷ نفر از معتادان متجاهر در طرح نوروزی این سازمان از سطح شهر اهواز جمع‌آوری و به مراکز ترک اعتیاد تحویل شدند.