به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فالح صفایی هدف از اجرای این عملیات را توجه ویژه سازمان منطقه آزاد اروند به مناطق محروم و همچنین رفع مشکل دفع فاضلاب شهرستان های خرمشهر و آبادان که طی سال های اخیر به یکی از معضلات مهم اجتماعی در این دو شهرستان تبدیل شده عنوان کرد و افزود: در راستای این اهداف؛ فاز اجرایی پروژه« عملیات ساماندهی و افزایش ظرفیت ۸باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهر آبادان» در حال اجرا است.

وی در خصوص مبلغ اجرای این پروژه اظهار داشت: پروژه مذکور به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال و در قالب موافقت نامه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب و آبرسانی بخشی از مناطق آبادان که شامل بازسازی و ساماندهی ۸ باب ایستگاه پمپاژ فاضلاب می شود؛ تا کنون ۳۰ درصد رشد فیزیکی داشته است.

معاون فنی و امورزیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، دربرگیری اجرای این پروژه را شامل محلاتی دانست که مشکلات بیشتری در حوزه دفع فاضلاب داشتند و تصریح کرد:
ایستگاه پمپاز ایستگاه ۱۲ کوی قدس، سایت اداری، امیرآباد، ایستگاه ۸کوی قدس، طیب ۴(سرویس قنواتی) ،ایستگاه ۱۱ ذوالفقاری وایستگاه پمپاژسه راه شطیط از جمله محلاتی بودند که شامل اجرای این پروژه شده اند و از این تعداد ۳باب ایستگاه پمپاژ به طور کامل بازسازی و مورد بهره برداری قرار گرفته و ۵ باب دیگر در حال بازسازی است که پیش بینی می شود با اجرای کامل پروژه مذکور، بخش عمده ای از معضل دفع فاضلاب شهر آبادان مرتفع گردد.