جلسه بررسی وضعیت خدمات شهری عصر امروز و در پانزدهمین روز سال جدید با حضور ابراهیم نوشادی شهردار منتخب، مدیران و معاونین خدمات شهری مناطق هشتگانه در سالن جلسات شهرداری اهواز برگزار شد

در این جلسه مرادحسینی معاون خدمات شهری در خصوص وضعیت نظافت و اقدامات پیش رو نکاتی را ارائه داد و به بررسی مشکلات موجود و بررسی راه کارهای حل معضلات و نحوه ارائه خدمات پرداخت.

در ادامه نوشادی شهردار منتخب به فرهنگسازی در زمینه رعایت پاکیزگی و نظافت محیط شهری تاکید کرد و افزود: یکی از مباحث بسیار مهم در حوزه مدیریت شهری نظافت است که متاسفانه این موضوع در شهر اهواز به یک چالش تبدیل شده و از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست

بنابر این حوزه های مرتبط باید بحث نظافت شهری را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد و نظافت دقیق تری صورت پذیرد تا شهر اهواز آرام آرام از نظر نظافت و نظم شهری مطلوبیت لازم را به دست آورد.

گفتنی است آموزش حوزه های نظارتی، بازدید میدانی معاونین خدمات شهری در محلات و معابر شهر، ساماندهی سگهای بلاصاحب و نحوه ارائه خدمات از جمله زباله گیری از مهمترین موضوعات مورد بحث در این جلسه بود.