به گزارش راه بهارستان به نقل از قلم ماندگار، عبدعلی ناصری صبح امروز ۱۸ فروردین در بازدید از شرکت آبان بسپار توسعه و افتتاح خط بازیافت اظهار کرد: از روزی که به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شدم اوضاع شرکت مناسب نبود و سیلاب ۹۸ خسارت ۴۵ هکتاری به مزارع نیشکر وارد کرده بود.
وی افزود: در آن زمان با کاهش ۵۰ درصدی محصول مواجه شدیم و ضرورت تعدیل نیرو وجود داشت اما با کارهایی که در واحدهای تولیدی انجام شد و بازگشت به چرخه تولید توانستیم به بازدهی مورد نیاز برسیم و نان هیچ یک از کارکنان قطع نشد.
ناصری تصریح کرد: در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها وضعیت خانواده نیشکر بهتر خواهد بود و تولید امروز که ششصد و ۱۰ هزار تن است به ششصد و ۲۰ تن خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با اشاره به تولیدات شرکت آبان بسپار گفت: این شرکت در راستای تامین بخشی از کالای مورد نیاز عملیات زیربنایی و آماده سازی اراضی کشاورزی شرکت توسعه نیشکر فعالیت می کند.
وی ادامه داد: یکی از اهدافم توسعه این شرکت بود تا بتواند با سود دهی بیشتر و زیان کمتر به فعالیت خود ادامه دهد، که خوشبختانه با حمایت ها و تلاشهای صورت گرفته این امر محقق شد.
ناصری عنوان کرد: یکی از کارهایی که در شرکت آبان بسپار ضرورت داشت افتتاح خط بازیافت ضایعات بود که از نظر اقتصادی و محیط زیستی تاثیر مثبتی در این شرکت و چرخه تولید نیز دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر اظهار کرد: در گذشته این ضایعات به بیرون فروخته می شد و ارزش افزوده آنچنان نداشت بنابریان تصمیم گرفته شد خط بازیافت ضایعات را راه اه ندازی کنیم که امروز با خریداری، تجهیز و نصب دستگاههای بازیافت این عملیات انجام می شود که در ساخت لوله ها مجداد مورد استفاده قرار می گیرد.
وی عنوان کرد: افتتاح خط بازیافت برای بیست نفر فرصت شغلی ایجاد کرده و اگر با افزایش شیف مواجه شویم به چهل نفر هم می رسد.