صبح امروز شهردار کلانشهر اهواز به همراه مدیر و معاونین شهرداری منطقه هفت اهواز از سایت اداری و سطح منطقه هفت بازدید کردند.
به گزارش راه بهارستان به نقل از اداره ارتباطات شهرداری منطقه هفت اهواز ، صبح امروز مورخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰، ابراهیم نوشادی شهردار کلانشهر اهواز به همراه فرزین حاتمی کاکش مدیر منطقه هفت و جمعی از معاونین از پروژه های سطح منطقه بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف اجرای برنامه ریزی های لازم برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان انجام شد،ابتدا از پروژه های سطح منطقه از جمله تخریب کوه و زیرسازی و آسفالت در کوی رمضان خیابان ۲۹ رضوان، تخریب کوه و اجرای جدولگذاری در خیابان ۱۰ منبع آب ،پارک کوهساران ،اجرای سپتیک خیابان ۴۵ متری سخیریه و… بازدید کردند .
ابراهیم نوشادی با بیان اینکه اقدامات خوبی در سطح منطقه هفت انجام شده است گفت:باید از تمام ظرفیت های موجود جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان و رفع نواقص موجود استفاده شود تا شاهد آبادانی هرچه بیشتر در شهرمان باشیم.
وی افزود: رفع مشکلات شهروندان باید در دستور کار قرار بگیرد و تمام دغدغه پرسنل باید تلاش باجدیت در راستای حل معضلات شهر باشد.
شهردار اهواز ضمن صدور دستوراتی ،خاطرنشان کرد: اولویت های شهر را مدنظر قرار دهید و به مسائلی ازقبیل لکه گیری معابر، کاشت درختان، ایجاد تنوع گیاهی در فضای سبز شهرو حفظ نظافت شهر توجه ویژه داشته باشد و زوائد بصری را از سطح شهر و منطقه حذف کنید.
در ادامه بازدید،نوشادی شهردار کلانشهر اهواز به همراه حاتمی مدیر منطقه هفت ،از سایت اداری منطقه نیز بازدید کردند و سپس در دفتر مدیر منطقه جلسه ای در راستای برنامه ریزی بهتر برای پیشبرد پروژه های منطقه و رفع معضلات موجود برگزار شد.