به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خوزستان، آیین نامه و دستور العمل اجرایی مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی ” که در جلسه مورخ ۹۸/۷/۲۲ “شورای عالی حفاظت فنی” تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد و تصویب شده بود، ابلاغ شد.
این آیین نامه مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کارمصوب مورخ ۹۸/۹/۱۷، ثبتی در روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۲ مورخ ۹۸/۰۹/۲۵ ثبت نام از متقاضیان(متقاضیان جدید و مشاوران قبلی برای انطباق) موضوع آیین نامه مذکور را ابلاغ عمومی نموده است و از طریق نشانی اینترنتی:https://scp.mcls.gov.ir  تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۰ انجام خواهد شد.

 

لینک آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و حرفه ای: https://khouzestan.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/04/465671_orig.pdf

لینک دستور العمل آیین نامه مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و حرفه ای:https://khouzestan.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2021/04/465672_orig.pdf