محمد مهدی مومن‌زاده عضو هئیت مدیره شرکت فولاد خوزستان در آیین معارفه و تودیع مدیر عامل فولاد خوزستان، از نگاه یک سهامدار فولاد خوزستان را سرمایه‌گذاری مولد دانسته گفت: رویکرد هئیت مدیره جدید تغییر نگاه از دارایی‌محور به سمت سرمایه‌گذاری‌محور است. رویکرد هئیت مدیره‌ی جدید، تفویض اختیار به مدیران مجموعه در جهت پیشبرد اهداف سازمان است. فولاد خوزستان می‌بایست به جایگاه واقعی خود در صنعت فولاد کشور دست پیدا کند. برای رسیدن به این هدف باید مواردی همچون: تکریم و ارج نهادن به کارکنان مجموعه، جذب نیروهای متخصص و بومی، جبران خدمات به شکل مطلوب و یکپارچگی استراتژیک در نظر گرفته شود. باید به سمتی حرکت کنیم که سود سرمایه‌گذاری‌ها را به مجموعه برگردانیم. با این کار در مدت زمان کوتاهی، شرکت‌های زیرمجموعه توسعه پیدا می‌کنند.
وی افزود: ورود به بورس از دیگر مواردی است که علاوه بر کمک به برند فولاد خوزستان، به سوددهی مجموعه کمک می‌کند. هدف هیئت مدیره جدید خلق ارزش برای همه‌ی ذینفعان است و این رویکرد را جایگزین خلق ارزش برای سهامدار می‌کند. وی تأکید نمود: منظور از همه‌ی ذینفعان: کارکنان، بازنشستگان، تامین‌کنندگان، بدهکاران، بستانکاران و سهامداران است که اگر همه‌ی موارد گفته شده، در نظر گرفته شوند، سازمان به سمت پویایی و توفیق در اهداف حرکت می‌کند.