به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند سید علی موسوی در نشست شورای اسلامی خرمشهر ضمن ارائه گزارش عملکرد مقایسه ای این سازمان در خصوص سرمایه گذاری خارجی و داخلی و همچنین صادرات، تولیدات و تجارت اظهار کرد: امسال سازمان منطقه آباد اروند در بخش تقویت تولید، پشتبانی ها و موانع زدایی ها راهبردها و رویکردهای مناسبی دارد.
وی افزود: تعامل مناسبی بین سازمان منطقه آزاد اروند، شورای شهر، شهردار و اتاق بازرگانی خرمشهر در بخش جذب سرمایه گذار و تهیه بسته های سرمایه گذاری وجود دارد.
موسوی گفت: همچنین این تعامل جهت جذب سرمایه گذار دفع و بازیافت پسماند و همچنین گردشگری وجود دارد.
وی افزود: هدف ما تحقق منویات مقام معظم رهبر در راستای تولید، پشتیبانی ها و موانع زدایی هاست.