به گزارش راه بهارستان به نقل از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان شهاب رزمی جانشین و دبیر ستاد انتخابات استان گفت: با توجه به اینکه انتخابات در برخی از شهرستانها به صورت الکترونیکی برگزار می شود با هماهنگی ریاست ستاد انتخابات استان جلسه ای پیرامون این موضوع با حضور فرماندار اهواز و رئیس کمیته فناوری ستاد انتخابات استان برگزار شد.

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان افزود: اقدامات اولیه در خصوص آموزش کاربران و رای دهندگان در حال انجام است. همچنین در خصوص تعداد شعب و صندوق های مورد نیاز نیز هماهنگی شد.

رزمی اظهار داشت: کلیه تمهیدات و هماهنگی های لازم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات شوراها در اهواز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم با هماهنگی بیشتر انتخابات پرشور و پرنشاطی برگزار نماییم.