جلسه شهردار اهواز با انبوه سازان عصر دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ در مهمانسرای شهرداری برگزار شد.

در این جلسه ابتدا اعضای حاضر به بیان مشکلات و مطالبات خود به صورت چهره به چهره با شهردار منتخب پرداختند.

نوشادی پس از شنیدن سخنان انبوه‌سازان اظهار کرد: درصورتی شهر ها توسعه پیدا می کنند که ما بتوانیم بخش خصوصی حوزه مشارکت ها و سرمایه گذاری ها را فعال کنیم.

وی گفت: اگر برخی شهرها در کشورمان شتاب توسعه بالایی به خود گرفتند قطعاً به دلیل استفاده از همین ظرفیت ها و ارزش افزوده است که به این نقطه رسیدند. بنابراین حمایت شهرداری می‌تواند مساعدت های لازم را جهت حمایت از سرمایه گذاران در این حوزه ایجاد کند.

وی در ادامه عنوان کرد: سیاست اول ما در شهرداری اهواز تعامل و همکاری شهری با مشارکت هاست زیرا یکی از حوزه هایی که ارتباط مستقیم با مسائل شهری در حوزه سرمایه‌گذاری و مشارکت ها دارد بخش انبوه‌سازان است که به نوعی شریک شهرداری در ساخت شهر هستند.

نوشادی تصریح کرد: این جلسه ی هم اندیشی است تا انبوه سازان نقطه نظرات و اشکالات را به ما ارجاع دهند و ما هم برنامه داریم با تشکیل کارگروه‌های مشترک بتوانیم قوانین و دستورالعمل ها را مورد بازنگری قرار دهیم.

شهردار اهواز عنوان کرد: می دانیم که در حوزه ساخت و ساز شهری چالشهایی در سیستم شهرداری از جمله صدور پروانه و پایان کار وجود دارد و این عزیزان را با چالش روبرو می‌کند، بنابراین تمام توان خود را به کار می گیریم تا زمانبندی صدور پروانه و پایان کار مشخص شود و هیچ پرونده‌ای در کش و قوس های اداری نماند چراکه این روند؛ روند مطلوبی نیست.

نوشادی در پایان گفت مقرر شده که این جلسات به صورت هفتگی برگزار شود تا تمام مسائل در این حوزه مرتفع شود.