” به نام خداوند روزی دهنده”

مگو شكر حكايت مختصر كن
چو گفتي سوي خوزستان‌ گذر كن

سنگرهای استقلال اقتصادی مدیون دست‌های پر از تلاش و چشمان امیدوار کسانی است که خوانِ برکت مزارع نیشکر را در تار و پود جامعه گسترانده و بدون ادعا و با دست های پرتلاش و چشمانی امیدوار، چرخ دنده های تولید را به چرخش در آورده و حماسه ی اقتصادی را از دل مزارع نیشکر تا کارخانه های تولید شکر رقم می زنند.

این دست های مردان نیشکر با همت و اراده ای پولادین جهاد می کنند و امروز شانه های آنان تکیه گاهی برای تولید و خودکفایی است. به همت و نقش آفرینی مردان نیشکر و همت بلندشان دریچه ای تازه در مسیر اقتصاد مقاومتی گشوده شد و اکنون در پایان برداشت آخرین خوشه های سبز مزارع نیشکر، حماسه ای ماندگار رقم خورد.

دو بحران سیل و خشکسالی می توانست فضای یاس و ناامیدی را حاکم نماید اما قامت ها در زیر بار دشواری ها خمیده نشد و با پایمردی و ایستادگی خانواده بزرگ نیشکر، بحران ها مغلوب و شرکت به سوی افقی روشن و رسیدن به ظرفیت های مطلوب رهنمون شد و از پی آن بهاری دل‌انگیز و حلاوتی وصف ناشدنی رقم خورد.

بر تارک این شرکت، آنچه بیش از سه دهه قوت قلبی برای همگان است سخن مقام معظم رهبری است که فرمودند: “شاید در دنیا، خوزستان جزو بهترین جا‌ها و یا کم‌نظیرترین جا‌هایی است که مناسب نیشکر است.” به پشتوانه ی این سخن و همت راستین خانواده توسعه نیشکر است که امروز، هیمنه اردوی نی ها در مزارع نیشکر هراس در دل توفان‌های ویرانگر افکنده است.

اکنون که فصل برداشت نیشکر پایان یافته و حماسه ای ماندگار خلق شده و در سایه سار خودباوری، حلاوت و شیرینی افزایش دو برابری تولید شکر به ثمر نشسته، از زحمات یکایک خانواده بزرگ توسعه نیشکر در بخش های مختلف، اعضای هیات مدیره، مدیران عامل، معاونت ها و کارگران و همه پرسنل سختکوش در تحقق دستاوردهای کسب شده و تجلی اراده ملی و عِرق سازمانی در عینیت بخشیدن به ظرفیت های اسمی و فراتر رفتن از آنها قدردانی می نمایم.

دکتر عبدعلی ناصری
مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر