محمد لفیتی
🔹کارشناس مهندسی عمران
🔹کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل

امروزه در مباحث مربوط به ساختار شهرها توجه ویژه ای به فضای سبز می شود و این موضوع به یکی از اساسی ترین وظایف شهرداریها و نهادهای حاکمیتی تبدیل شده است.
بنابر اظهارات مسئولین ذیربط اهواز پس از تهران و اصفهان از آلوده ترین شهرهای کشور میباشد این در حالی است که آمارهای جهانی نشان از آلودگی شدید و بسیار بالای اهواز دارد.
یکی از راههای مقابله یا تعدیل پدیده ریزگردها که به مهمترین منشاء آلودگی(پس از نفت و فولاد) و معضل همیشگی کلانشهر اهواز تبدیل شده است، تغییر نگاه و توجه جدی به توسعه کمی و کیفی فضای سبز خصوصا تکمیل کمربند سبز اهواز است.
کمربند سبز که اجرای آن میان ۲۴ شرکت، اداراه و سازمان تقسیم شده بود، بدلیل عدم انجام تعهدات آن نهادها و تصمیمات غیر جامع و انتزاعی پس از ده سال از آغاز ناتمام ماند و متاسفانه مورد غفلت مسئولان واقع گردید.
مطالعه احداث کمربند سبز در سال ۷۳ و به مساحت۷۲۰۰ هکتار شروع و تا سال ۹۰ مسکوت ماند در سال ۹۰ قریب به ۱۰۰۰هکتار اجرا که ۲۰۰ هکتار آن بعلت عدم نگهداری از بین رفته است در سال ۹۷ فاز دوم شامل ۱۰۰۰ هکتار نیز مدنظر بوده که آمار موثقی از میزان اجرا در دست نیست.
پیگیری و اجرای این موضوع به قدری مهم و برای مردم اهواز حیاتی است که نمایندگان مردم در مجلس و شورا با کمک از مسئولان ارشد دولت، باید به این نیاز ضروری مردم پاسخ دهند و در یک برنامه دقیق و حساب شده مسئولان آن ادارات و شرکتها از جمله شرکت نفت، حفاری، فولاد،جهاد کشاورزی،منابع طبیعی،محیط زیست و … را مجاب به انجام تعهدات خود کنند زیرا نیاز رفاهی و بهداشتی و وضعیت تنفسی مردم به شرایط سخت رسیده و نمی توان دست بر دست گذاشت و برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرد.
بحث دیگر که متاسفانه آن هم مورد غفلت واقع شده است، عدم دریافت سهم مناطق محروم شهر اهواز از فضای سبز موجود است که چنین امری نیز نیازمند نگاهی جامع و محرومیت ستیز از سوی مسئولان را می طلبد.
مهم آن است که به نحو علمی و مطلوب به این نیاز شهر اهواز پاسخ داده شود.
تاثیر تا ۵ درجه در گرما،جلوگیری از تصرفات غیرمجاز، ایجاد بادشکن،صوت گیر و فیلتر سبز،چشم انداز زیبا در حاشیه،ارتقاء سرانه فضای سبز و… از مزایای اجرا میباشد.