قاسم سلیمانی‌دشتکی  روز  شنبه در حاشیه نشست  تصمیم‌گیری پیرامون وضعیت تنش آبی اظهار داشت:  به منظور مدیریت مباحثی مانند سهم آب شرب، کشاورزی و نخیلات، حق آبه محیط زیست و…مدیران گزارش کاملی  ارایه دادند اما  فرصتی دوباره دادیم تا همه دستگاه‌های اجرایی روی آخرین وضعیت منابع آبی، وضعیت کشت‌ها و دیگر موارد بررسی داشته باشند .

استاندار خوزستان افزود: پس از بررسی  دقیق سازمان آب و برق، شرکت‌های آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و اداره کل مدیریت بحران یک نشست کارشناسی با حضور مدیران مربوطه انجام می‌شود تا به یک تفاهم قطعی برسند.

وی گفت: پس از تفاهم نهایی ستاد مدیریت بحران استان  به  منظور  ارایه تصمیم گیری نهایی برگزار می‌شود.