وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش های مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان که موجبات انتخاب این شرکت بعنوان دستگاه برتر در میان سازمان‌های تابعه استانی وزارت صمت در جشنواره شهید رجایی را فراهم نموده است تقدیر نمود.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، در بخشی از پیام علیرضا رزم حسینی؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به اخلاق محمدیان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان آمده است:

تلاش ارزنده جنابعالی در عملیاتی نمودن ماموریت ها و وظایف محوله بر اساس نتایج مکتسبه ارزیابی عملکرد موجب شده است که در میان سازمان های تابعه استانی ازطرف ستاد جشنواره شهید رجایی بعنوان حوزه برتر در مجموع امتیاز شاخص های عمومی و اختصاصی شناخته شده و معرفی گردید.

روابطعمومی شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان