شهردار اهواز با اشاره به انتخاب حکیمانه شعار سال توسط مقام معظم رهبری گفت: در مدیریت شهری باید مصادیق اجرای شعار سال که راهبرد اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ است یعنی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها مورد اهتمام قرار گیرد.
وی افزود: بهره‌برداری از پروژ‌ه‌ها و رفع مشکلات آن‌ها که موجب رضایتمندی شهروندان خواهد بود، بخشی از فعالیت‌هایی است که باید در راستای تحقق شعار سال در شهرداری اهواز صورت گیرد.
ابراهیم نوشادی در دیدار جمعی از پیمانکارهای حوزه عمران شهری با بیان این مطلب که یکی از جلوه‌های مشارکت بخش خصوصی در مدیریت شهری، استفاده از توان فنی پیمانکارهای بومی است، خاطرنشان کرد: در دوره جدید مدیریت شهری در راستای افزایش بهره‌وری و صیانت از بودجه عمومی، سامانه‌هایی جهت ارزیابی فنی توان و نظارت بر اجرای پیمانکارها، ایجاد خواهد شد.
نوشادی افزود: معتقدم بازوی اجرایی شهرداری، پیمانکارهایی است که با نظارت مدیریت شهری، وظیفه پیشبرد راهبردها و برنامه‌های عمران شهری را بر عهده دارند، بنابراین هر اقدامی که شرایط کاری پیمانکارها را تسهیل کند در راستای خدمترسانی به شهروندان اهوازی ارزیابی می‌شود.
شهردار اهواز گفت: در شرایط کرونایی و تحریم‌های ناجوانمردانه و علی‌رغم همه کمبودها، اجازه نخواهیم داد که لحظه‌ای قطار خدمترسانی متوقف شود.
نوشادی افزود: انتظار من تسریع در انجام پروژه‌هاست که برای شهروندان امیدآفرین می‌باشد و همچنین بالا بردن کیفیت اجرا که البته نظارت‌های فنی و میدانی همکاران من در این زمینه بسیار موثر است.
شهردار اهواز ادامه داد: در بخش پرداخت‌های مالی، بنای بنده ایجاد عدالت در نظام پرداخت بر اساس پیشرفت پروژه، نظام‌نامه دریافت‌ها و پرداخت‌هاست و در این زمینه باید شفافیت سرلوحه کارهای ما باشد.
نوشادی اظهار داشت: پیمانکار بخشی از سامانه خدمترسانی در مدیریت شهری است فلذا رعایت حقوق و حرمت او مورد تاکید ماست.
شهردار اهواز در پایان با رد سیاست خام فروشی در شهرها گفت: باید با خلاقیت و جلب مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذران بخش خصوصی، به سمت ارزش‌آفرینی و خلق سرمایه‌های بین نسلی حرکت کرد.
نوشادی در پایان از برگزاری جلسات ماهانه برای پیگیری روند پروژه‌ها و رفع موانع فعالیت‌های پیمانکارهای شهرداری اهواز خبر داد.