به گزارش راه بهارستان به نقل از سایت شهرداری اهواز ؛ طی حکمی از سوی ابراهیم نوشادی شهردار اهواز، آقای عباس آبیار به عنوان معاون جدید مالی اقتصادی شهرداری اهواز منصوب شد.

در حکم آقای آبیار چنین آمده است:

به موجب این ابلاغ شما را بعنوان معاون مالی اقتصادی شهرداری منصوب  می نمایم. امید است با توکل به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه امکانات و ظرفیت ها،درانجام امور محوله،بهبود شرایط موجود و ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتی است پیش از این عبدالامیر کمایی ، معاونت مالی اقتصادی شهرداری اهواز را بعهده داشت.