ایمنی نخیلات شادگان در مقابل کرم میوه خوار

مبارزه با کرم میوه خوار خرما در شادگان در حال انجام است.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: یک هزار و ۹۸ هکتار از نخیلات این شهرستان علیه آفت کرم میوه خوار  با سمومی از قبیل دورسبان، دیازینون و دلتامترین سم‌پاشی شد و این عملیات همچنان ادامه دارد.

خلیل منیعات افزود: کارشناسان پهنه با برگزاری کلاس‌های آموزشی چهره به چهره توصیه‌های لازم را با مبارزه تلفیقی در کنترل این آفت ارائه می‌دهند.

وی ادامه داد: هدف از این اقدام افزایش سطح کیفی محصول خرما، کاهش تلفات باغات و کنترل عوامل زیان رسان نخیلات در این شهرستان است.

منیعات تصریح نمود: مبارزه با کرم میوه‌خوار ۱۰ روز بعد از اتمام تلقیح و مرحله دوم ۴ تا ۵ هفته بعد از مرحله اول انجام می‌شود و در غیر این صورت هجوم آفت سبب ریزش ۲۰ تا ۲۵ درصدی محصول در مرحله حبابوک وکیمری می‌شود.