رئیس اداره تعاون روستایی دزفول خبر داد:
خرید دانه روغنی کلزا از ۵ هزار تن گذشت
رئیس تعاون روستایی شهرستان دزفول از خرید بیش از ۵ هزار تن دانه روغنی کلزا توسط تعاون روستایی این شهرستان خبر داد.
به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی تعاون روستایی خوزستان محمد مهرپرور گفت: از ابتدای فصل خرید تاکنون موفق شده ایم بیش از ۵ هزار تن دانه روغنی کلزا که یکی از محصولات استراتژیک کشور برای خودکفایی در زمینه تولید روغن خوراکی است را از کشاورزان خریداری نمائیم.
وی ادامه داد: تعاون روستایی دزفول توانایی خرید بیش از ۱۲ هزار تن کلزا را از کشاورزان دارد و در سال گذشته موفق به خرید ۸ هزار تن کلزا از کشاورزان شده بودیم.
رئیس تعاون روستایی شهرستان دزفول در پایان گفت: همچنین در سال گذشته موفق به خرید ۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان شده بودیم که پیش بینی سال جاری ما هم برای خرید همین رقم است.
گفتنی است شهرستان دزفول دارای ۶ مرکز خرید گندم و ۵ مرکز خرید کلزا می باشد.