جلسه ساماندهی تفکیک از مبداء زباله و پیگیری تکمیل GIS با حضور شهردار اهواز برگزار شد.
در این جلسه ابراهیم نوشادی از اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا برای نخستین بار در سطح شهر اهواز خبرداد.
وی گفت: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در خصوص طرح تفکیک زباله از مبدا باید به صورت جدی مد نظر قرار گیرد.
شهردار اهواز افزود: پیمانکار باید نسبت به احداث کانکس های جمع آوری زباله های بازیافتی به سرعت اقدام کند.
وی در ادامه اولویت بندی را مستلزم درآمد و سود دهی عنوان کرد.
شهردار اهواز همچنین خواستار پیگیری و کنترل پروژه GIS شد و بر لزوم رفع مشکلات در این زمینه تاکید کرد.
نوشادی گفت : برای شهر اهواز زیبنده نیست که نقشه GIS نداشته باشد واین یکی از کارهای مهم است.
وی در پایان خواستار هماهنگی بین بخشی میان سازمان فاوا و معاونت شهرسازي شد.