اسماعیل زمانی در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه همه موظف به احترام به قانون قضایی هستیم، اظهار داشت: بدون ساخت دو شهر در دوران بازسازی، جیره بگیران و حقوق بگیران را با تهدید قطع حقوق آنها واردار به بازگشت به آبادان و خرمشهر کردیم و علیرغم رشد زادولد در آبادان و خرمشهر رشد جمعیت منفی است و این یعنی فروپاشی اجتماعی است!

وی افزود: ماهانه یک و نیم میلیارد تومان بابت استقرار گمرک در گیت‌ها هزینه شد اما با وجود فنس کشی و چندین سال پیگیری و جلسه به سرانجام نرسید.

رئیس سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد: ورود عراقی‌ها بدون ویزا باعث ایجاد دهها فرصت شغلی و رونق اقتصادی در شهرهای آبادان و خرمشهر شد.

او ادامه داد: درخواست تامین ٢٠٠ هزار دوز واکسن برای مردم دو شهر آبادان و خرمشهر به وزارت بهداشت داده شده و خوشبختانه با آن موافقت شده و اکنون می‌بایستی نمایندگان مردم در مجلس آن را پیگیری کنند.