حمیدرضا مومنی، مشاوررئیس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد کشور ،جهت تودیع و معارفه مدیرعامل سابق و سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد اروند،به این منطقه سفر کرد.

به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بعدازظهرشنبه حمیدرضا مومنی و هیأت همراه جهت تودیع اسماعیل زمانی مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد اروند و حسین گروسی سرپرست جدید این سازمان، از طریق فرودگاه بین المللی آیت اله جمی، وارد منطقه شدند.

گفتنی است این مراسم فردا صبح در محل سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور اصحاب رسانه، برگزار می شود.