جلسه هم اندیشی شهرداری و دانشگاه شهید چمران اهواز با حضور شهردار اهواز، هیات رئیسه دانشگاه شهید چمران و معاونین دانشگاه، معاون مالی و اقتصادی شهرداری، معاون فنی و عمرانی و مدیرعامل سازمان قطار شهری، مدیر منطقه چهار و مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری برگزار شد.

*در این جلسه که در خصوص توسعه شهری و مسائل شهر انجام شد، شهردار اهواز خواستار انعقاد تفاهمنامه برنامه سوم توسعه راهبردی شهرداری اهواز با دانشگاه شد.*

*وی در این جلسه همچنین عنوان کرد: باید تفاهمنامه ای پژوهشی در تمام حوزه ها و مسائل کاری شهرداری اعم از عمرانی، فرهنگی، توسعه شهری، خدماتی، فضای سبز و … با دانشگاه منعقد شود.*

نوشادی ادامه داد: این تفاهمنامه ها به این منظور باید با دانشگاه صورت گیرد تا در تمامی حوزه های شهری از دیدگاههای علمی در راستای توسعه شهر و رفع چالشها بهره ببریم.

وی از دانشگاه خواست: راهکاری در حوزه ساماندهی دستفروشان سطح شهر و رفع بی نظمی های موجود، حل مشکل سدمعبر و کمک به بهبود سیما و منظر شهر ارائه دهد.

شهردار اهواز عنوان کرد: آماده دریافت برنامه ها و راهکارهای علمی کوتاه مدت از سوی دانشگاه هستیم.

ابراهیم نوشادی ضمن یادآوری این مطلب که دانشگاه شهید چمران اهواز همواره مایه افتخار و مباهات استان بوده، اظهار امیدواری کرد: جلسات و نشست های شهرداری و دانشگاه بصورت ماهیانه ادامه داشته باشد.

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز نیز با ابراز خرسندی از تشکیل این نشست گفت: مسلما با وجود برنامه و برنامه ریزی، می توان به بسیاری از اهداف دست یافت اما بدون برنامه هرچه تلاش کنیم به جایی نخواهیم رسید.

وی افزود: با داشتن برنامه و شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان شهرداری می تواند به اهداف مورد نظر خود و چشم اندازهای مورد انتظار دست یابد و دانشگاه وظیفه خود می داند هر مشکلی در شهرداری یا نهاد دیگری در شهر باشد به کمک آن دستگاه بیاید و با راهکاری علمی در رفع چالشها بکوشد.