به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند،حسین گروسی یکشنبه در آیین معرفی بعنوان سرپرست جدید سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: منطقه آزاد اروند نیازمند نگاه ویژه‌ای از سوی دولت و نظام است زیرا این منطقه سرزمین ایثار و شهادت و پایتخت مقاومت در ایران اسلامی است.
وی افزود: امیدواریم با کمک سایر مسوولان آبادان و خرمشهر و کسانی که در جذب سرمایه‌های نوین فعالیت دارند برای پیشبرد اهداف و توسعه در منطقه آزاد اروند گام برداریم.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند گفت: از ظرفیت موجود منطقه و نخبگان، استاندار خوزستان و فرمانداران آبادان و خرمشهر، نمایندگان مردم این ۲ شهر در مجلس شورای اسلامی برای توسعه در منطقه استفاده خواهد شد.
گروسی آرامش را نیاز مبرم در منطقه آزاد اروند عنوان کرد و گفت: باید بستری برای هم افزایی بین مسوولان و دستگاه‌ها در منطقه ایجاد شود تا تعهدات عملی گردد.
وی بیان کرد: برای اجرایی شدن تعهدات در مناطق آزاد بخصوص در منطقه آزاد اروند نیاز مناطق آزاد و مزیت‌هایی که تصویب شده اجرایی شوند، تنها حدود ۴۰ درصد از قوانین مناطق آزاد اجرایی شده است.
وی اظهار داشت: فعالیت و ماموریت مناطق آزاد فرابخشی است، این مناطق بخصوص منطقه آزاد اروند دارای پتانسیل بسیار خوبی است که باید از این پتانسیل‌ها بهره برد.
گروسی گفت: ارزآوری، تولید و صادرات یکی از اهداف منطقه آزاد اروند است ولی در بحث نیروی انسانی و دانشگاه‌های باظرفیتی که در این منطقه وجود دارد می‌توانند فرصت‌هایی باشند که از کشورهای اطراف دانشجو جذب شود.
سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند افزود: جذب دانشجو از کشورهای اطراف می‌تواند فعالیت در حوزه علمی را ایجاد کند ضمن اینکه زمینه برای انتقال دانش و تکنولوژی را فراهم خواهد آورد.
وی بیان کرد: استفاده از منابع انسانی حرف نخست را در توسعه و پیشرفت کشور دارد بنابراین در منطقه آزاد اروند این هم افزایی ایجاد خواهد شد، قطعا در مدت زمان کوتاه این اتفاق در اروند قابل لمس خواهد بود.
گروسی گفت: البته نمی‌توان تمام مطالبات مردم را برآورده کرد ولی با ایجاد همدلی و هم افزایی بستر برای توسعه و پیشرفت منطقه آزاد اروند ایجاد خواهد شد.