به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، قربان درویشی مهمان ویژه برنامه «هلال اروند» به مناسبت گرامی داشت هفته کار و کارگر شد و ضمن بیان اینکه خصوصی سازی به نفع جامعه کارگری نیست، تجربه ناموفق نیشکر هفت تپه را مصداق این حرف دانست و افزود: کارگران بعنوان نیروهای مولد که گرداننده چرخ اقتصاد کشور هستند، باید به جایگاه واقعی اجتماعی و اقتصادی خود در جامعه برسند تا زمینه تولید با کیفیت نیز ایجاد شود.

او کارگر را کسی دانست که پیامبر اسلام بر دستانش بوسه زد و اظهار داشت: با توجه به شکاف طبقاتی ناشی از تورم ، ضعیف ترین فرد جامعه کارگران هستند که با سختی زندگی خویش را اداره می کنند..

درویشی با تأکید براینکه کارگران بخشی از سرمایه سرمایه گذاران هستند، تصریح کرد: باید از خصوصی ساز ی فاصله بگیریم چرا که در حال حاضر زیرساخت های اقتصادی اش در کشور آماده نیست؛ بهترین راه این است که کارگران را در بخش تعاون مشارکت دهیم تا با سهامی که از کارخانه ها به دست می آورند زندگی بهتری داشته باشند.

رئیس خانه کارگر خوزستان در توضیح عملکرد این تشکل گفت: خانه کارگر بعنوان یک تشکل کارگری با بیش از ۵۰۰ هزار عضو در کشور و ۲۱۰ هزار عضو سرپرست خانواده در استان خوزستان، یک تشکل خصوصی است که تلاش نموده ایم بواسطه آن خدماتی در حوزه آموزش، سلامت، ورزش و …برای کارگران و خانواده هایشان فراهم کنیم..

او در ادامه افزود: شاید به دلیل کم کاری دولت، ما بعنوان یک تشکل، فراتر از حوزه وظیفه اصلی مان که دفاع از حقوق کارگران است عمل می کنیم. چراکه طبق قانون اساسی دولت موظف است خدمات، آموزش، بهداشت رایگان و ایجاد زمینه های شغلی مناسب را برای کارگران فراهم کند.

درویشی شرایط تحریم را در کم شدن خدمات دهی به کارگران توسط دولت، بی ارتباط ندانست و اذعان داشت: یکی از موفقیت های کشور چین، بخش تعاون است که ۸۰ درصد اقتصاد این کشور از بخش تعاون تأمین می شود.

رئیس خانه کارگر خوزستان از مسئولین منطقه آزاد اروند خواست تا شرایطی را برای ایجاد بخش های تعاون فراهم نمایند و در ادامه گفت: بهترین راه رفتن به سمت تعاون است؛ با واگذاری سهام بخش های خصوصی به جامعه کارگری، بی شک باعث تقویت این قشر زحمت کش شده و با این مشارکت کارگران خود را صاحب صنعت می دانند و درگرداندن چرخ اقتصاد، بهتر عمل می کنند.