به گزارش راه بهارستان به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، به گفته معاون بهره‌برداری کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، عملیات برداشت گندم از سطح بیش از ۲ هزار هکتار از مزارع آیش کشت و صنعت‌های هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آغاز شده است.

دکتر جعفر آل‌کثیر با بیان این مطلب گفت: این شرکت در کنار نیشکر به عنوان محصول اصلی و استراتژیک، کشت سایر محصولات استراتژیک از جمله گندم ، کلزا و چغندر قند را به دو منظور توسعه کشت پایدار از طریق افزایش تنوع زیستی در مزارع خود و نیز تامین بخشی از نیازهای کشور به این محصولات را در برنامه خود قرار داده است.

وی تصریح کرد: در حوزه ی کشت های غیرنیشکری، در سال زراعی جاری علاوه بر کشت گندم، ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار کلزا و همچنین بیش از دویست هکتار چغندرقند در کشت و صنعت‌های تابعه در برنامه ی تناوب زراعی قرار گرقته و کشت گردیده اند.

۲۰۰ هکتار در کشت و صنعت امام خمینی (ره)، ۵۰۶ هکتار در کشت و صنعت امیرکبیر، ۲۹۲ هکتار در کشت و صنعت میرزا کوچک خان، ۴۶۷ هکتار در کشت و صنعت دعبل خزاعی، ۲۰۰ هکتار در کشت و صنعت سلمان فارسی، ۳۱۰ هکتار در کشت و صنعت فارابی و ۲۸ هکتار در کشت و صنعت دهخدا زیر کشت گندم رفته است

برداشت گندم در اراضی شرکت توسعه نیشکر از ابتدای اردیبهشت ماه شروع شده و محصول آن به مراکز خرید تعاونی های روستایی با قیمت مصوب دولت، تحویل میگردد و بقایای گیاهی آن نیز جهت تامین خوراک دام و همچنین تهیه کمپوست بعنوان بستر کشت جهت استفاده در پرورش قارچ خوراکی توسط پیمانکاران جمع آوری و مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گفتنی است در زراعت های غیر نیشکری این شرکت، هیچگونه بقایا سوزانده نمی‌شود و همکاران با علم بر مفید بودن آن برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و نیز کاهش اثرات زیست محیطی، آنها را با ادوات مناسب کشاورزی با خاک مخلوط می‌کنند.