‌دکتر قیس رفیعی از فعالان سیاسی،اجتماعی استان و مدیرپشتیبانی شرکت مخابرات استان خوزستان که در سال های قبل از آرا بسیار بالا را در سبد خود داشت تایید صلاحیت شده وبرای انتخابات دور ششم پایه به عرصه گذاشته است