طی تغییراتی در هئیت رییسه نظام صنفی کشاورزان اهواز، سعید حلفی رییس این نظام صنفی شد.

به گزارش راه بهارستان به نقل از پایگاه خبری کشاورزی پرس؛ طی جلسه ای با حضور اعضای هئیت مدیره نظام کشاورزی صنفی اهواز، از زحمات دو ساله فاضل نیسی تقدیر شد و با رای اعضای هیئت مدیره، سعید حلفی رئیس این نظام شد.

بر اساس این گزارش، در جلسه رای گیری هئیت مدیره؛ جعفر بدوی خزانه دار، ناصر سجیرات نایب رییس و آقایان فاضل نیسی و سید لطیف سیف السادات به عنوان اعضای هئیت مدیره نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی اهواز منصوب شدند.

گفتنی است،پیگیری ویژه مابقی خسارت کشاورزان از سیل فروردین ۹۸ و پیگیری مجدانه جهت اخذ مجوز کشت تابستاته برای کشاورزان شهرستان اهواز از جمله شرح وظایف مصوب در جلسه رای گیری هئیت مدیره نظام صنفی این شهرستان تعیین و ابلاغ شد.