به گزارش راه بهارستان  به نقل از روابط عمومی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی، مدیر عامل شرکت با اعلام خبر آغاز برداشت گندم از اراضی سلمان فارسی تصریح کرد: هر ساله در دومین ماه از بهار ، کار برداشت گندم از سطح اراضی نیشکر سلمان فارسی آغاز می گردد.
امین نصیریان با بیان اینکه برداشت گندم از سطح ۲۰۰ هکتار از مزارع این واحد برداشت خواهد شد، تصریح کرد: گندم همانند شکر محصول استراتژیک کشاورزی می باشد و در سبد اصلی خانوارهای ایرانی جایگاه مناسبی دارد وی در ادامه تاکید کرد: این واحد تولیدی جهت رسیدن به خودکفایی نهاده های اصلی کشاورزی در کنار نیشکر به کشت سایر محصولات کشاورزی از جمله گندم و کلزا می پردازد.